تیم ما

سید محسن موسوی
مهندس شبکه

سید محسن موسوی

مهندس شبکه
علیرضا عالم
مهندس سخت افزار

علیرضا عالم

مهندس سخت افزار
محمدرضا ایلکا
طراح ، Front End

محمدرضا ایلکا

طراح ، Front End